External vacancies and events

This event will be in Dutch.

Op 11 maart organiseert Jong RES een klimaatdebat op de TU/e campus, voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen! Hierbij zullen een aantal deelnemende partijen met elkaar in debat gaan over de thema’s energie, klimaat en jongerenparticipatie en is er ook de kans om vanuit het publiek vragen te stellen aan kandidaten.

Klimaatdebat